Kasutustingimused

Hea Lugu e-raamatupood müüdavad e-raamatud sisaldavad autoriõigusega kaitstud materjale ja kogu e-raamatute sisu on autorikaitse objekt. E-raamatute kasutamine on lubatud üksnes autoriõiguste omaniku poolt lubatud viisil ning tingimustel.

1. Kogu e-raamatu sisu on autoriõigustega kaitstud. Kõik õigused reserveeritud;

2. E-raamat on mõeldud üksnes isiklikuks kasutamiseks;

3. E-raamatu osaline või kogu sisu paljundamine mis tahes kujul on keelatud, va isiklikuks kasutamiseks e-raamatu digitaalses exlibrises* fikseeritud e-raamatu omaniku poolt;

4. E-raamatust või selle üksikutest osadest võib teha isiklikuks tarbeks väljatrükke üksnes e-raamatu digitaalses exlibrises* fikseeritud e-raamatu omanik, e-raamatu kopeerimine ja kolmandatele isikutele jagamine ei ole lubatud;

5. E-raamatu võib alla laadida ning salvestada oma arvutisse üksnes e-raamatu digitaalses exlibrises* fikseeritud e-raamatu omanik;

Keelatud on e-raamatust kõrvaldada omandiõigust tähistavaid märke, etikette või muid e-raamatu märke.

Vastutus

Autoriõigusega kaitstud e-raamatu mittesihipärane kasutamine või omavoliline turustamine on ebaseaduslik ja on aluseks kahjunõude esitamisele.

Kasutades Hea Lugu e-raamatupood ja/või sellest ostetud e-raamatut, nõustute automaatselt eespool toodud tingimustega.

*Digitaalne exlibris on spetsiaalne e-raamatu vesimärk, millega varustatakse kõik Hea Lugu e-raamatupood kaudu müüdavad e-raamatud ning mis sisaldab ostja personaalseid andmeid ja mille kaudu ostja isik seotakse konkreetse ostetud e-raamatu failiga. Digitaalne exlibris on kasutusel sotsiaalse DRM lahendusena.